Ieder kind gezien, gekend, geliefd!

Goed en christelijk onderwijs

De Wilhelminaschool vormt – naast de gezinssituatie – een belangrijke basis voor het leven van kinderen. Ieder kind gezien, gekend en geliefd is de visie die hierbij centraal staat.

Het evangelisch christelijk kindcentrum bestaat uit een basisschool, kinderopvang, bibliotheek en een zorg- en adviesloket voor gezin en opvoeding.

Nieuwbouw

De komende tijd wordt er hard gewerkt aan de realisatie van een nieuw schoolgebouw voor de Wilhelminaschool. Over de voortgang houden we je graag op de hoogte via onze nieuw(s)bouw pagina.

Waarom de Wilhelminaschool in Doetinchem?

Waarom is de Wilhelminaschool `duidelijk de basis voor je leven` is vatten
we samen in 5 speerpunten. Deze speerpunten zijn kenmerkend voor ons
onderwijs en onze school.

Liefde

God is liefde en wij willen door ons gedrag Zijn liefde aan de kinderen bekend maken en voorleven. Een school met Gods hart.

Uniciteit

Ieder kind wordt gewaardeerd om wie hij is. Respect, liefde en omzien naar elkaar in een pedagogisch klimaat.

Saamhorig

We willen elk kind de ruimte geven zich optimaal te ontwikkelen zoals het bedoeld is. Bij ieder kind gaan we voor goud.

Kwaliteit

Wij leveren onderwijs met kwaliteit dat voldoet aan de hoogste ‘eisen’ van deze tijd. Gericht op professionalisering en vernieuwing. 

Welbevinden

Een goede, positieve sfeer is onmisbaar: iedereen moet zich geborgen en veilig voelen en weten dat hij/zij er mag zijn.

De basis voor het leven

De Wilhelminaschool vormt – naast de gezinssituatie – een belangrijke basis voor het leven van haar leerlingen. Die basis bestaat uit de geestelijke, verstandelijke, sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling. Je gezien, gekend en geliefd weten is een voor ieder kind essentiële basis om te komen tot optimale ontwikkeling.

Wij streven ernaar dat alle kinderen met plezier naar de Wilhelminaschool gaan. Samen staan we sterk voor kwalitatief goed onderwijs. Wij willen, samen met ouders, het beste in ieder kind naar boven halen en aansluiten bij elkaars talenten. De liefde van God die we kennen door ons geloof in de Here Jezus, is tastbaar in de hele school.

Sfeer proeven?

Nieuwsgierig hoe we onze missie in de praktijk brengen? Dan nodigen we u van harte uit om de bijzondere sfeer te komen proeven die kenmerkend is voor de Wilhelminaschool in Doetinchem. Waar u en uw kind zich zeker veilig en thuis zullen voelen. Een afspraak is snel gemaakt.